FESTIV'ARDS 2017

  • Portaferry UK

Annelien van Wauwe, clarinet

Pavel Kolesnikov, piano

Shostakovich. Weinberg. Prokofiev